Jednoducho
a lepšie.

Agilný návrh, implementácia a dodanie efektívnych webových aplikácií pre potreby zákazníka.

Vízia

Vytvárať klientom užitočné riešenia, ktoré sú jednoduché a efektívne. Rozvíjať agilný tím, ktorý klientom poskytuje profesionálne a bezproblémové služby.

Čo robíme

Vyvíjame zákazníkom webové riešenia pre ich vlastné podnikanie. Efektívne vyhľadávame, analyzujeme a spracúvame dáta. Pomáhame so softvérovou infraštruktúrou a ponúkame osvedčené postupy a riešenia.

Technické možnosti

 • AWS, DigitalOcean, Heroku
 • Docker, Kubernetes
 • Java Spring Boot, NodeJs, Python
 • Angular, Jquery, NextJs
 • ElasticSearch, Apache Kafka, Camunda

Poskytujeme komplexné služby v oblasti vývoja softvérových riešení na mieru zákazníka. Naše služby pokrývajú celý životný cyklus vývoja softvéru, od analýzy, návrhu až po implementáciu, testovania a konečného nasadenia do prevádzky. Ku garancii naplnenia potrieb zákazníka prispieva aj agilný prístup a koncepčnosť riešenia hneď v úvode projektu. Zákazníka zapájame do procesu vývoja, aby sme získali konštruktívnu spätnú väzbu a projekt smerovali správou cestou.


Pri dodávaní softvérového riešenia využívame moderné, produktívne a bezpečné frameworky. Aplikácie hosťujeme na aplikačných cloudoch, ktoré zabezpečujú stabilný chod prevádzky, škálovanie výkonu ako aj pravidelný monitoring stavu aplikácie a jej prostredia.

Spracovanie, analýza a vyhľadávanie dát

Máte veľký zdroj dát nad ktorými potrebujete štatistickú a informačnú analýzu? Potrebujete sa v týchto dátach zorientovať a nájsť vnich to podstatné? Naše riešenia ponúkajú komplexnú prácu s dátami ich spracovanie, transformáciu, dolovanie, analýzu, indexáciu, vyhľadávanie až po ich vizualizáciu.

 • Analýza systémov, dát a dátových zdrojov
 • Realizácia migrácií a konsolidácie dát
 • Export, import dát do rôznych formátov
 • Dátové modelovanie
 • Tvorba reportov
 • Analýza nehomogénnych dát – štruktúrované a neštruktúrované dáta
 • Vyhľadávanie dát - fuzzy, full-text, kolaboratívne alebo fazetové vyhľadávanie
 • Vizualizácia – prezentácia dát v reálnom čase, vizuálne zobrazovanie výsledkov analýz

Rezervačné, redakčné, agendové systémy

Potrebujete pri svojej práci plánovať, rezervovať klientov na voľný termín alebo rieśiť podnikovú agendu? Radi Vám pomôžeme pokryť aj túto oblasť. Navrhujeme a dodávame cloudové aplikácie na mieru zákazníka, ktoré sa dajú agilne prispôsobovať.

Integračné služby

Vytvárame nezávisle bežiace komponenty, dostupné cez aplikačné rozhranie, ktoré vieme implementovať na už hotových riešeniach. Pomáhame s aplikačnými a systémovými integráciami rôzneho druhu.

 • Integrácie monitorovacích modulov
 • Integrácie analytických modulov
 • Integrácie senzorických systémov do webových aplikácií

Automatizované systémy

Vyvíjame a dodávame systémy pre zefektívnenie a automatizovanie rutinnej práce v oblasti účtovníctva, tvorbe faktúr, skladového hospodárstva, štatistiky alebo tvorbe reportov.

Malá firma s veľkou zodpovednosťou. Sme distribuovaný, agilní tím vývojárov, ktorí majú radi výzvy a neradi robia niečo rovnako niekoľko rokov. Máme skúsenosti s malými aj veľkými projektmi, prototypovaním, či jemným ladením už hotového riešenia. Vytvárame aplikácie od začiatku a zároveň sa nebojí zachovať dedičstvo. Táto odbornosť je to, čo predávame.

 • EPeDo - evidencia pacientov a ich diagnóz
 • Elf - automatizovaný fakturačný systém
 • Integrácia xmpp servera do systému pre evidenciu liekov
 • Integrácia webu so senzorickým systémom Smart 
 • Kuriérsky objednávkový systém
 • Vnútrofiremný reputačný systém
 • Web právnickej firmy zameriavajúcej sa na problematiku GDPR
 • SpyScript - crowler konšpiračných webov
 • Winery - elektronický ponukový systém vín